Welke soorten hout zijn er?

Bij RB Laser kan je graveringen in onder andere hout laten maken. Hout. Bij het maken van karton voor verzenddozen heb je weer een ander type hout nodig. Waar denk je aan bij hout? Bomen? Welke soort bomen? Van bomen wordt hout gemaakt. Welke soorten hout? Zijn er verschillen in hout? Zo ja welke dan?

Hardhout

Hardhout is een verzamelnaam voor meerdere soorten hout die als afkomst loofbomen hebben. Loofbomen zijn bomen waar platte bladeren aan groeien. Bij loofbomen kan je denken aan een schijnbeuk, judasboom en schijnsels. De zogeheten loofbomen groeien langzamer dan naaldbomen, de andere groep houtsoorten. De tragere groei zorgt ervoor dat het hout van de loofbomen duurzamer zijn. Hardhout wordt vooral buiten in de tuin gebruikt en iets minder vaak in huis. De naam hardhout duidt er echter niet op dat het hout altijd harder is. Normaal gesproken is het hout van loofbomen harder dan het hout van naaldbomen. In hoeverre een hout hard is kan geconcludeerd worden aan de hand van het nerfstructuur en de dichtheid van de boom. Dit verschilt dus per boom omdat niet alle bomen hetzelfde zijn.

Naaldhout

Naaldhout is net als hardhout een verzamelnaam voor soorten hout die afkomstig zijn van naaldbomen. Naaldbomen zijn over het algemeen hoge bomen met naaldvormige bladeren. Bekende soorten van naaldbomen zijn de ceder, de douglasspar, dennen en jeneverbesbomen. Hoe onthoudt je het beste wat een naaldboom is? Denk aan kerstbomen, die zijn bijna altijd naaldbomen! Naaldbomen zijn minder duurzaam maar daar tegenover staat dat hout die vanuit naaldbomen komen makkelijker te bewerken zijn. Om deze reden wordt naaldhout vaker verwerkt in het binneninterieur.

Duurzaamheidsklassen

De twee bekendste houtsoorten zijn hardhout en naaldhout. Maar binnen soorten hout kan je ook een onderscheid maken op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid kan je informatie geven de verwachte levensduur van het hout. Gevaren voor hout die de levensduur kunnen verkorten zijn bijvoorbeeld schimmel, bacteriën en insectenaantasting. Hoe beter de houtsoorten hiertegen bestemd zijn, hoe hoger de duurzaamheid is.

Soorten

Binnen hout kan je dus twee hoofdsoorten hout onderscheiden. Hardhout en naaldhout. Deze zijn afkomstig van loofbomen en naaldbomen. Naast het verschil in boomsoorten kan er ook een verschil ontstaan tussen de houtsoorten op het gebied van duurzaamheid.